VÀO ĐỀN THÁNH
Lm. Kim Long


ĐK: Lòng bao mừng vui nâng phím tơ huyền diệu con tiến bước vào đền thánh, hợp tiếng hoan ca với muôn phương để phụng mừng Chúa tình thương

1/ Tâm hồn con những mong được cánh chim bằng dìu dặt bay về nơi cung thánh. Xin được luôn kết liên cùng Thiên Chúa đêm ngày, tình Ngài tô thắm cho tuổi xuân

2/ Đây điều con khấn xin và tha tiết đêm ngày là được nương mình nơi cung thánh, giây từng giây nếm say tình yêu Chúa ngọt ngào. Đền Ngài con luyến lưu dường bao

3/ Như đoàn dân Chúa xưa dù trong bước lưu đầy lòng hằng mơ về nơi cung thánh. Như đàn nai khát khao tìm khe suối trong lành, hồn con mong Chúa luôn từng giây