BAN XUỐNG LÒNG CON
Lm. Kim Long

ĐK: Xin ban xuống lòng con niềm sướng vui hoan lạc. Lạy Chúa này lòng con, này lòng con hướng trọn về Chúa luôn

1/ Xin thương đáp lời con vì thân con nghèo khó cơ cùng. Xin canh giữ mạng con vì con luôn giữ lòng hiếu trung

2/ Xin thương cứu độ con vì con luôn tin cậy nơi Ngài. Xin thương xót phận con vì con đây suốt ngày vái van

3/ Ôi Thiên Chúa từ nhân nguyện thương nghe lời kẻ kêu cầu. Xin ban tấm lòng son để con luôn kính sợ thánh danh

4/ Muôn dân Chúa dựng nên về thiên nhan cung bái tôn sùng. Vang muôn tiếng ngợi khen vì uy công Chúa thực lạ lùng

5/ Xin soi dẫn đường đi để con luôn đưa bước an bình. Ra tay tế độ cho hầu qua cơn khốn cực u sầu

6/ Con lên tiếng tạ ơn và ca khen danh Chúa khôn rời. Ra tay tác tạo con và thương con ví tựa biển khơi