NGỢI CA MẸ MARIA
Cát Minh


ĐK. Ngợi ca Mẹ Maria, ôi Mẹ Thiên Chúa cao sang, Mạch thiêng ân phúc tràn lan, chính Con lòng Mẹ Đức Giêsu đầy từ nhân.

1. Mẹ là vườn khép kín ẩn chứa muôn ơn lành, Mẹ là mạch suối trong tươi mát muôn tâm hồn. Mẹ rạng ngời như thái dương, Mẹ dịu dàng hơn ánh trăng, như ánh sao ngời soi dẫn lối về bên Chúa.

2. Mẹ là tòa châu báu, là tháp thiêng nhiệm mầu. Mẹ là hoa hướng dương chiêm ngắm Con Chúa Trời. Mẹ rạng ngời ơn Thánh Linh, Mẹ tuyệt vời ơn khiết trinh, như cửa thiên đàng, như chính kho tàng cao sang.