THÁNH ĐA MINH
Lm. Kim Long


ĐK: Khi cuộc sống nơi nơi suy đồi, lầm lạc gieo muôn lối, lòng người ra u tối. Chúa đã thắp lên một ngọn đuốc chiếu soi gần xa, đem chân lý bởi trời thắng mưu quỷ ma

1/ Ôi lạy thánh Đaminh người vì Chúa quên mình, ngày đêm niệm suy thánh kinh, rồi xuôi ngược mong thuyết minh, cho muôn người tìm về cõi phúc trường sinh

2/ Ôi lạy thánh Đaminh rầy từ chốn thiên đình, nhìn trông đoàn con khắp nơi, đời trôi dạt như giữa khơi, xin soi đường tìm về với Chúa tình thương

3/ Ôi lạy thánh Đaminh nguyện ngài hãy thương tình, dạy cho đoàn con thiết tha, cậy trông Mẹ Maria luôn suy niệm lần hạt sớm tối cần chuyên