HỒNG ÂN THIÊN CHÚA
Hải Linh

ÐK: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

1. Qua bao nhiêu dòng đời dưới thế, qua bao nhiêu thế hệ dương gian, tung hô chân lý cao quang, miệng con theo với cung đàn hoan ca.

2. Vinh danh Cha và Ngôi Con Chúa, với Thánh Linh không thủa trước sau. Ba Ngôi nguyên lý cao sâu. Thời gian không chút phai màu vinh quang.