VẦNG TRĂNG CHÚA THƯƠNG BAN
Lm. Nguyễn Phước Hưng

1. Từ ngàn xưa Chúa đã dựng nên đèn trăng sao soi sáng trời đêm. Một vầng trăng sáng trong đến giờ. Rằm trung thu bé thơ mong chờ, dâng Chúa Trời ngàn muôn ước mơ.

ĐK. Dâng tấm lòng ngày thơ, sáng như trăng rằm. Xin tâm hồn đơn sơ đến muôn ngàn năm. Mong Chúa Trời ngày đêm luôn ghé thăm cho vầng tim bé thơ sáng hơn trăng rằm.

2. Nhìn vầng trăng chiếu sáng trời cao, mừng trung thu nay đến đẹp sao! Lòng tạ ơn, bé thơ đón chào, vầng trăng xinh Chúa ban hôm nào nay vẫn hoài đẹp tươi biết bao!

PDF