NHƯ VẦNG DƯƠNG
Cát Minh


ĐK. Như vầng dương thắm tươi (thắm tươi) cho mùa xuân sáng ngời (mùa xuân sáng ngời) Cửa trời muôn hoa chào đón, tòa cao sáng ngời hào quang (ngời sáng vầng dương huy hoàng). Như đạo binh tiến lên (tiến lên) oai hùng ra chiến trận (đạo binh ra trận). Mẹ về trời cao hiển sáng (hiển sáng) triều thiên Thiên Chúa tặng ban (triều thiên phúc thiên đàng).

1. Dương gian Mẹ sống đơn hèn nuôi Con Thiên Chúa ngoan hiền, buồn vui cuộc sống mang thân phận trần nhân. Hôm nay chan chứa ơn Trời, vinh quang Thiên Quốc rạng ngời. Mẹ ơi! Mẹ hỡi! Xin Mẹ nhớ đoàn con.

2. Dâng lên một nén hương trầm câu kinh tiếng hát âm thầm, cầu danh Mẹ Chúa trông mong lòng từ nhân. Truân chuyên năm tháng vẫy vùng, gian nan nguy khó muôn trùng. Mẹ ơi! Mẹ hỡi! Xin dìu dắt đoàn con.