LỄ VẬT DÂNG CHA
Tác giả: Lm. Xuân Hy Vọng

ĐK:
(Trăm triệu lời ca) Trăm triệu lời ca con dâng lên Cha thiết tha tình yêu,
bao la tin yêu, chung lòng cậy trông xin Cha đoái thương lời cầu chan chứa
con nguyện dâng tiến bánh miến với rượu nho (xin Cha đoái thương)

1.
Từ đồng xa, đôi bàn tay vun xới ngày qua
Bao hạt lúa kết thành bánh thơm,
Con dâng lên Cha hy lễ tình yêu.
Từ vườn xanh tươi, lao công khó nhọc nắng mưa chiều hôm
Muôn trái nho ép thành rượu ngon
Xin dâng lên Cha hiến lễ lòng con.

2.
Từng ngày trôi, con thành tâm dâng trót buồn vui
Bao nặng gánh kiếp người thế nhân
Xin Cha thương xem, tuôn đổ hồng ân.
Dù đời truân chuyên, lo toan sớm chiều gió suóng đìu hiu
Luôn chứa chan tín thành cung kính,
hoan ca reo vui phó thác niềm tin.


PDF
MP3