KÍNH MỪNG MARIA
Tác giả: Lm. Xuân Hy Vọng

1.
Kính mừng Maria tràn đầy ân phúc,
danh Thánh Mẹ từ nhân!
Khắp muôn nơi ngàn lời hoan chúc,
đến bên con thiết tha trong ngần, mến yêu vô bờ.

ĐK:
Mẹ Maria (Mẹ Maria), Mẹ Maria (Mẹ Maria)
Tình Mẹ luôn vẹn mãi vuông tròn,
Lòng con thơ thành kính chan hoà,
Dâng lên Mẹ lời kinh sớm hôm.
Mẹ Maria (Mẹ Maria), Mẹ Maria (Mẹ Maria)
Dù đời con vạn nẻo trăm chiều,
Niềm tin yêu cùng đến bên Mẹ
Dâng xác hồn xin Mẹ ủi an.

2.
Kính mừng Maria dạt dào ơn Thánh,
Trinh trắng, không tội nhơ!
Tiếng “xin vâng” hằng ngày ghi nhớ
Khắc trong tâm, mến yêu âm thầm, chúc khen muôn đời.

3.
Kính mừng Maria đầy tràn ơn phúc.
Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ!
Ghé trông xem, cầu bầu nguyện giúp,
Đỡ nâng con khó nguy can trường, vững tin lên đường.


PDF