CÙNG CHÚA TRAO YÊU THƯƠNG
Tác giả: Lm. Xuân Hy Vọng

1.
Cùng Chúa con không ngại chi,
lòng vẫn can trường trao mến thương
lên đường bao khó nguy dù đời giăng muôn lối.

Vì Chúa luôn mong chờ con:
thành tín chan hoà tha thiết hơn
loan truyền cho thế nhân, hoan chúc ca danh Ngài.

ĐK:
Thuyền con ra khơi đi muôn nơi
Ngài ở bên, con không chơi vơi.
Nguồn hạnh phúc trap ban chia san,
trở nên men toả lan giữa đời.

Lòng cậy trông, tin yêu không ngơi
Nhịp chân bước, xua tan đêm đen
cùng dựng xây tình mến nồng say
cùng chung tay vững tâm không nhạt phai.

2.
Tình Chúa không xa rời,
chờ đón gian trần đưa gót chân,
quay về trong thánh ân, dù đời bao vương vấn.

Nguyện giúp con luôn thành tâm,
thầm bước theo Ngài trao mến thương,
loan truyền ơn thứ tha, chan chứa vui giao hoà.


PDF