FATIMA MẸ ƠI!
Tác giả: Lm. Xuân Hy Vọng

ĐK:
Fatima nơi Mẹ hiện ra, giang đôi tay đón con gần xa
Trong phong ba, tình Mẹ luôn thiết tha, chở che con với lòng Mẹ bao la.

1.
Lạy Mẹ Fatima, xưa Mẹ hằng thương đến đoàn con giữa chốn trùng khơi.
Mẹ hiện đến ủi an, dẫn con về nẻo chính đường ngay.
Lời Mẹ năm nao tâm tư con luôn hoài ghi nhớ:
Sám hối ăn năn, canh tân đời sống thánh ân.

2.
Lạy Mẹ Fatima, xưa Mẹ hằng trông đến đời con sống kiếp lầm than.
Mẹ hiến đến đỡ nâng, giúp con nhìn lên Chúa từ nhân.
Lời Mẹ hôm nao tâm tư con luôn hoài ghi mãi:
Tín thác yêu thương, siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

3.
Lạy Mẹ Fatima, xưa Mẹ hằng thương mến thuyền con lướt sóng ngàn khơi.
Mẹ hiện đến khắp nơi, dắt con về bên Chúa bình an.
Lời Mẹ âm vang tâm tư con chan hoà tha thiết:
Cám mến trao ban, tin yêu thờ kính Mẫu Tâm.


PDF