LẤY GÌ ĐÁP ĐỀN CHÚA ĐÂY
Tác giả: Lm. Xuân Hy Vọng

ĐK:
(Con biết lấy gì) Lấy gì đền đáp ân lộc Chúa ban, con biết lấy gì!
(Con biết lấy chi) Lấy chi đền đáp ân tình Ngài Chúa ơi!

1.
Khi con chưa được chào đời, Ngài thương trọn không ngơi.
Khi con chưa thành hình hài, Ngài thêu dệt thân con.
Khi chưa tạo tác muôn loài, Ngài mãi hoài yêu con.

2.
Đêm trôi qua đợi từng ngày, lòng con nguyện ghi mãi.
Con luôn mong chờ Lời Ngài, nguồn ân tình trao ban.
Đơn sơ thành kính chan hoà, hằng sống đời tin yêu.

3.
Trăng sao chưa được thành hình, Ngài thương mời con thơ.
Reo vui loan truyền tình Ngài, vì nhân trần đam mê.
Trao ban đời sống đơn thành, lòng mãi hoài hoan ca.


PDF