LỜI KINH MÂN CÔI
Tác giả: Lm. Xuân Hy Vọng

1.
Lời kinh Mân Côi con dâng lên Mẹ từng chiều sớm hôm.
Ngàn muôn câu ca kết nên nụ hoa, trầm hương bay xa.
Năm sự mừng vui hay đau thương,
năm mầu nhiệm sáng con gẫm suy
suốt cuộc đời con theo chân mẹ sống trọn lời xin vâng.

ĐK:
Maria, Mẹ ơi! Lời Mẹ năm xưa con nhớ mãi
Maria, Mẹ ơi! lòng này thầm hứa không nhạt phai.
Con vâng nghe Mẹ ơi! từ rày thành tâm thống hối
kinh Mân Côi vang trên đôi môi, tôn sùng Mẫu Tâm trọn đời.

2.
Hè trôi thu sang đông qua xuân về một lòng ước mong:
Mẹ trông thương xem thế gian lầm than, chìm trong nguy khốn
Xin Mẹ dìu đưa qua gian nan,
xin Mẹ nguyện giúp, luôn đỡ nâng
mãi trọn bình an, tin yêu Mẹ sống một đời chia san.

3.
Dù khi yên vui hay trong âu sầu, Mẹ hằng ủi an.
Lời kinh Mân Côi chúc khen Mẹ luôn ngàn muôn vinh phúc.
Đơn nghèo thành tâm con dâng lên,
xin Mẹ chỉ lối nâng bước chân,
dắt dìu đời con qua thăng trầm sống một lòng tin yêu.

4.
Ngày trôi qua mau, vang lên kinh cầu từng lời thiết tha
Hồng ân bao la, chứa chan bài ca lòng con hoan chúc.
Reo hò mừng vui hay lo âu,
xin Mẹ thương giúp soi sáng con,
đoái nhìn hồn thơ, đưa con về với tình Mẹ ru êm.


PDF