TIẾN VÀO NHÀ CHÚA
Tác giả: Lm. Xuân Hy Vọng

ĐK:
Hoan ca reo vui con tiến vào nhà Chúa
Tay luôn trong tay chung một lời đoan hứa:
Trao ban chia san không ngại gian nan,
Yêu thương hy sinh, tự hiến thân mình.
Bao nhiêu chông gai, muôn khó nhọc ngày mai,
Bao ưu tư nay đang đời chờ phía trước,
Đôi ta hang say không ngại đưa bước,
Đơn sơ tin yêu trọn đời sống lứa đôi.

1.
Mãi bên nhau chan hoà tha thiết,
Dẫu khó nghèo, sang giàu sung sướng,
Với vinh hoa hay vướng phong trần,
Đỡ nâng luôn trong tình mến ân cần.
Muôn gian lao một niềm chứa chan,
Hân hoan vui ca vượt ngàn sóng xô,
Đôi ta thành tâm ngợi khen danh Chúa
Dắt dìu đưa về bến mong chờ.

2.
Sống an vui trung thành giao ước,
Chúa tác thành trong tình yêu mãi.
Nắng mưa rơi, đông đến xuân về,
Dẫu phong ba âm thầm bước ê chề!
Trao cho nhau một lòng thứ tha,
Reo vui hoan ca đậm đà thiết tha
Như muôn nụ hoa hoà chung câu hát,
Sống thành tâm lời hứa giao thề.


PDF