TRỞ VỀ BÊN CHÚA
Tác giả: Lm. Xuân Hy Vọng

ĐK:
Chúa hỡi, lắng nghe con van nài!
Chúa hỡi, thương đến con lạc loài
Xa rời lòng xót thương vô biên, trìu mến!
Sám hối ăn năn con trở về,
Bao dung đoái trông con ê chề,
Dắt con qua kiếp sống đam mê.

1.
Đời con lầm lỡ, đời con tội lỗi, Chúa vẫn thương con hoài,
Trông mong con từng ngày trở về, nương tựa bên lòng Chúa xót thương,
Là nguồn suối mạch trường sinh.

2.
Đời con hèn yếu, đời con tàn úa, Chúa vẫn giang tay mời,
Thương trông con xa vời trở về, nương tựa bên lòng Chúa xót thương
Là nguồn suối mạch bình an.

3.
Dù con buồn tủi, dù con hạnh phúc, Chúa đến đưa con về,
Khoan nhân luôn hiền hoà đoái nhìn, nương tựa bên lòng Chúa xót thương
Là nguồn suối mạch trường sinh.

4.
Dù con mạnh mẽ, dù con quỵ ngã, Chúa đỡ nâng con hoài,
Ôm con trong cung lòng, dắt dìu, nương tựa bên lòng Chúa xót thương,
Là nguồn suối mạch yêu thương.


PDF