TÌNH YÊU GIỮA LÒNG GIÁO HỘI
Tác giả: Lm. Xuân Hy Vọng

1.
Từ khi thơ ấu, Cha dưỡng nuôi chở che hồn con.
Và tình yêu ấy nuôi con lớn khôn từng ngày.
“Con đường nhỏ bé” hăng say, con chung tay dựng xây,
“giữa lòng Giáo Hội, Hiền Mẫu, con xin làm tình yêu”

ĐK:
Ôi Tê-rê-sa Hài đồng Giêsu
Luôn đơn sơ, hiền từ khiêm nhu!
Dẫu muôn chông gai, lòng không vấn vương.
Con noi gương theo một đời yêu thương,
Thiết tha bên Cha chốn con tựa nương,
Hướng tâm hồn lên về quê hương thiên đường.

2.
Một lòng trinh khiết, thánh nhân hiến dâng trọn đời.
Trào dâng yêu mến, hy sinh chứa chan âm thầm.
Bông hồng toả ngát hương thơm, như mưa xuân hồng ân!
Ghé nhìn đón nhận hồn thơ, trên thiên đường hằng mơ.

3.
Nguyện xin thương giúp chúng con sống trong bình an.
Trở nên nhân chứng tin yêu thiết tha chan hoà.
Trăm ngàn nguy khó gian nan, luôn tin yêu thành tâm,
Với lòng cảm tạ trào dâng, hoan ca mừng hồng ân.


PDF