NHỊP BƯỚC TIẾN VỀ
Trần Hoà Yên

ĐK. Cùng nhịp bước tiến về, hân hoan tham dự thánh lễ. Chúa hiến tế Mình Máu Ngài làm thần lương nuôi dưỡng nhân loại.

1. Manna xưa nuôi dân trở về Đất Hứa, nay nuôi con ân ban chính Mình Máu Chúa. Ôi yêu thương con vô ngần, ngự nơi hình bánh để Ngài ở mãi cùng con.

2. Xin vang câu tung hô ca ngợi tình Chúa luôn yêu thương nhân gian muôn đời muôn thuở. Ôi yêu thương con vô bờ, tình yêu chan chứa rạng ngời chẳng lúc nào ngơi.

3. Mau ăn năn bao nhiêu lỗi tội xưa cũ, xua tan đi bao nhiêu lỗi lầm vây phủ. Vui ca hân hoan đón nhận nguồn ơn sức sống cao vời: Thịt Máu thần lương.