HỌC NƠI THÁNH GIA
Lm. Thái Nguyên

1. Hãy học nơi Thánh Gia: một nhà yêu thương đầm ấm, cảm thông vui buồn sớt chia, hy sinh dấn thân quên mình, xin vâng ý Chúa mọi điều, một niềm tin yêu mãi sớm chiều.

ĐK. Đẹp thay gia đình có Chúa ở cùng, dù phong ba bão tố mịt mùng vẫn một niềm luôn tín trung. Tình yêu thuỷ chung son sắt vuông tròn, nghĩa ân đong đầy hoà chan, dìu nhau tới bến bờ bình an.

2. Hãy học nơi Thánh Gia, dù đời gian lao nghèo khó, vẫn luôn trung thành với nhau, không chi cách ngăn chia lìa, luôn tha thiết sống trọn tình, để yên vui trong mái gia đình.

3. Hãy học nơi Thánh Gia: làm việc chuyên chăm đằm thắm, biết luôn phục vụ hết tâm, khôn ngoan trách nhiệm chu toàn, qua bao sóng gió nguy nàn, thuyền tình luôn kiên vững an toàn.

PDF