DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Tv. 23)
Lm. Thái Nguyên

1. Các cửa ơi! Hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu! Để Vua hiển vinh chính Ngài ngự qua.

ĐK. Nhưng Vua hiển vinh, Ngài là ai? Nhưng Vua hiển vinh, Ngài là ai?

2. Chính là Chúa, Đấng đã làm nên bao kì công trên khắp mọi nơi, là Đức Chúa thật dũng lực hùng anh.

3. Chính là Vua trên hết mọi vua cõi trần ai, trên hết mọi dân, là Vua muôn loài thống trị trời đất.