MẾN YÊU PHỤNG SỰ
Lm. Nguyễn Duy

1/ Như cánh hoa thơm ngọt ngào cho đời ngát hương. Con hiến dâng trong tình Ngài, tất cả mộng ước tuổi xuân. Năm mươi năm linh mục, đi khắp nơi tung gieo Tin Mừng. Năm mươi năm linh mục, bao sướng vui với bao đau buồn.

ĐK: 1+3 Để (2 Là) con biết mến yêu. Để con biết mến yêu. Phụng sự Chúa khắp mọi nơi. Phụng sự Chúa trong muôn người.

2/ Như chút men ươm lòng người khơi dậy mến tin. Con đến đây trong cuộc đời, thắp tình yêu Chúa bừng lên. Năm mươi năm linh mục, con thiết tha đi theo ơn gọi. Năm mươi năm linh mục, con vẫn trung trinh lời nguyền.

3/ Như suối kia luôn tràn đầy, đôi bờ xanh cỏ cây. Con quyết tâm đem Lời Ngài thấm nhuần khắp cõi trần ai. Năm mươi năm linh mục, con có chi trao dâng cho Ngài. Năm mươi năm linh mục, ơn Chúa ban con xin tặng đời.