ÁNH MẮT
Hồng Bính

1. Ánh mắt đau thương, ánh mắt vời vợi, ánh mắt xót xa tuôn trào lệ máu. Ánh mắt đớn đau, Mẹ còn dõi tìm hình dáng con mình năm xưa bồng bế, hình dáng năm nào Mẹ nựng Mẹ ru.

2. Ánh mắt mênh mông, không gian quay cuồng, ánh mắt in đậm con đường Thập giá. Ánh mắt khắc ghi ân tình cao
vời, Con Chúa muôn loài hy sinh nhận lãnh, Thập giá con đường cứu độ trần gian.

3. Ánh mắt yêu thương bao trùm nhân loại, ánh mắt hiến dâng in hình Thập giá. Ánh mắt khắc ghi suối nguồn cứu độ, Con Chúa chấp nhận Can-vê đổ máu: đinh sắt lưỡi đồng, tuôn trào hồng ân.

ĐK. Hài Nhi Mẹ đó, đớn đau gai nhọn đâm, ngàn roi vụt xuống, máu tuôn rơi thành dòng, nặng vai Thập giá gánh tội chuộc thế nhân. Hài Nhi Mẹ đó, ngất hơi bước hụt chân, oằn lưng vật vã giữa cơn say bạo tàn. Vì yêu trần thế Chúa gánh muôn nhục hình.