TÂM TÌNH VỚI CHÚA
Giangtâm


ĐK: Lặng quỳ bên Chúa, ôi Chúa Giêsu thánh thể, hồn tràn niềm vui chẳng biết nói sao nên lời. Vì xót thương con Chúa đã hiện hữu nơi đây, nguyện hãy canh tân đổi mới gia đình của chúng con.

1/ Tình yêu Chúa lớn lao con sao đền đáp được? Hồn con nhỏ bé đây, xin luôn mãi yêu Ngài. Tình yêu Chúa lớn lao, tình yêu con sao sánh, dù nhỏ bé vẫn luôn cậy trông mến yêu.

2/ Ngài ở đây với con hân hoan tràn tâm hồn, Ngài đang sống với con trong nhịp tim hơi thở. Đời con sẽ sáng tươi vì được Chúa dẫn đưa. Ngài ở trong con và con ở trong Chúa luôn.

3/ Lòng tràn đầy sướng vui, hân hoan trong tâm hồn. Vì được Chúa ở bên con an chí vững lòng. Nguồn hạnh phúc của con, nguồn gia sản của con, nguyện lòng con được kết hiệp với Chúa luôn.

4/ Ngài hãy hướng dẫn con biết sống theo gương Ngài, trở nên tấm bánh thơm cho nhân thế hưởng dùng. Đời con sẽ hiến thân, vì hạnh phúc thế nhân, Ngài ơi xin dạy con tình yêu hiến thân.