KHÁT VỌNG ĐỜI CON
Sr. Hoàng Phương
ĐK. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy, con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con, con chưa thấy Chúa, Chúa đã thấy con, con chưa yêu Ngài thì Ngài đã yêu con.

1. Con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa! Nguồn suối tình yêu. Ngài trao cho con những lời yêu thương, Ngài trao cho con ánh mắt nụ cười, Ngài trao cho con con tim nồng ấm tình yêu. Nhưng đến với Ngài con phải vượt qua bao nhiêu ngại ngần, ngại vì chính con chưa từ bỏ mình, ngại vì lòng con còn lắm đam mê trần đời.

2. Con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa! Nguồn suối tình yêu. Tựa như quân canh ngóng hừng đông lên, tựa như bông hoa say ánh mặt trời, tựa đôi uyên ương bên nhau hạnh phúc một đời. Con đến với Ngài mong được giải thoát bao nhiêu luỵ phiền. Này là hồn xác con dâng trọn cho Ngài, để Ngài đổi mới, đổi mới con nên sạch trong.

3. Con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa! Nguồn suối tình yêu. Tình yêu con đây dẫu còn mong manh, tình yêu con dâng năm tháng đổi thay, tình yêu con dâng bao phen bội ước cùng Ngài. Con đến với Ngài mong được tặng ban ơn thiêng phù trì. Ngài là luỹ che con hằng nương tựa, Ngài là đường đi mở lối cho con về trời.