CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B (Tv. 4)
Lm. Thái Nguyên

1. Khi con kêu cầu cùng Chúa, thì lạy Chúa công minh của con, Ngài đã cứu con trong khốn cùng, Ngài đã xót thương nhận lời con.

ĐK. Lạy Chúa! Xin ánh sáng thiên nhan của Ngài hằng dọi chiếu trên khắp chúng con.

2. Con luôn biết rằng tình Chúa, Ngài biệt đãi những ai thành tâm, Ngài sẽ lắng nghe con kêu cầu, và đã cứu con khỏi vực sâu.

3. Ai đâu ban tặng hạnh phúc, vì lạy Chúa, chỉ Ngài mà thôi! Xin chiếu sáng thiên nhan của Ngài, toả lan đến chúng con ngày đêm.

4. Cho con một đời bình an, vừa nằm xuống con đã ngủ ngon. Vì lạy Chúa, duy chỉ có Ngài cho con sống yên hàn mà thôi.

PDF