CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B (Tv. 117)
Lm. Thái Nguyên

1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm. Vì đức từ bi Ngài vững bền muôn năm. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa con người. Tìm đến nương tựa Ngài thì tốt hơn những bậc quân vương.

ĐK. Phiến đá những người thợ xây đã loại ra đã biến nên đá góc tường. Việc Chúa ôi diệu huyền thay!

2. Con cảm tạ Chúa đã nghe tiếng con. Ngài chính Đấng cứu độ cho đời con đây. Tảng đá xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường. Việc đó do Chúa làm, thật lớn lao trước mặt muôn dân.

3. Chúa chính là Đấng đời con náu thân. Con hát ca chúc tụng Chúa là Thiên Chúa. Tình Chúa luôn ngời sáng, này chúng con cảm tạ muôn vàn. Tình Chúa ôi huy hoàng, nguyện hát vang đức từ bi Chúa.

PDF