XIN MỞ CHO CON
Quốc Vinh

1. Xin mở miệng con cho con hát khen Danh Ngài. Xin mở môi con cho con dâng lời hoan chúc. Ước nguyện một đời là bài ca tiến dâng lên Ngài. Lễ vật chiều hôm trầm hương ngát thơm toả lan.

ĐK. Đây bài tân ca con dâng tiến Chúa Ba Ngôi. Xin mở miệng con ca vang khúc hát muôn lời. Tất cả hồn xác con xin kính tiến lên Ngài, ước nguyện từ nay ngợi khen Thánh Danh muôn đời.

2. Xin mở tai con cho con lắng nghe Lời Ngài. Xin mở tim con cho con cháy lửa yêu Chúa. Hiến trọn đời mình phục vụ cho thế nhân tội tình, dẫu ngàn hiểm nguy thử thách vướng trên đường đi.

PDF