TẤM BÁNH VỚI LY RƯỢU
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Tấm bánh và rượu nho, con dâng Chúa với bao tâm tình. Chúa đoái nhận lời dâng con tha thiết với trọn niềm tin.

1. Nguyện dâng lên Chúa tình yêu con trong cuộc đời, được như của lễ thơm ngát trên bàn thờ đây. Và bao mơ ước từ nay hiến dâng cho Ngài. Hồng ân chan chứa, tiếng ca muôn trùng đầy vơi.

2. Này đây hoa trái bàn tay ươm trong bao ngày, được nên của lễ dâng tiến chan hoà niềm vui. Và bao cố gắng của muôn trái tim chân thành, ngày đêm khao khát nhất tâm trong một tình yêu.

3. Nguyện xin hiệp nhất ngàn dân khắp bốn phương trời, cùng ăn một bánh, xin Chúa phá tan hờn căm. Một Cha duy nhất hằng soi bóng cho mọi người, đoàn con vui sống mến yêu trong tình hiệp thông.

4. Này trong thế giới, người khắp nơi nơi quay về. Về đây dâng hết trọn kiếp đau thương lầm than. Nào ai sang quý cùng chia bớt đi đôi phần. Về đây có Chúa, hỡi ai mong được ủi an!

PDF