LỬA HỒNG NGÀN ĐỜI
Tác giả: Sr. Trầm Hương

ÐK: Hãy chiếu sáng tâm hồn con ngọn lửa hồng từ ngàn đời là tình yêu Chúa vượt qua đêm tối. Và chiếu sáng trên trần gian ngọn lửa hồng tự ngàn đời để tình yêu Chúa cháy lên đốt lòng mọi người.

1. Xin cho con một tình yêu Chúa (như) ánh sao đêm soi dẫn nẻo về vượt tăm tối qua miền ánh sáng dẫn đưa con thoát khỏi bến mê.

2. Xin cho con một đời như Chúa biết hy sinh quên chính phận mình ngày xưa Chúa giáng trần cứu thế thắp yêu thưong sáng hồn thế nhân.

3. Xin cho con niềm tin sắt đá lúc an vui hay lúc khổ sầu dù nguy khó trăm chiều chi sá Chúa thương con vững dạ trước sau.