25 NĂM HỒNG ÂN
Ngọc Linh


1/ Tình yêu Chúa (này tình yêu Chúa) đã dẫn con đi (dẫn con trong đời) đã dẫn con đi (dẫn con trong đời). Làm nhân chứng, chứng nhân nước Trời. Làm muối men ươm nồng thế giới. Làm đuốc sáng (ngọn đuốc sáng soi) chiếu soi mọi nơi (chiếu soi mọi nơi). Tình yêu Chúa (này tình yêu Chúa) ùa lấp tim con (lấp kín trái tim) phủ kín tâm tư (lấp kín tâm tư). Đời dâng hiến khát khao tâm hồn. Nguyện mãi luôn giữ lòng trung tín. Trọn đời con (trọn đời con) sống cho niềm tin.

Hai mươi lăm năm qua Ngài vẫn yêu thương Ngài vẫn nâng niu Ngài vẫn ban cho muôn vàn ân phúc. Hai mươi lăm năm qua Ngài vẫn kiên trung Ngài vẫn bao dung Ngài vẫn bên con đi trong cuộc đời. Đời con đây thoáng mong manh. Tuổi đời sao sớm qua nhanh. Tình yêu Chúa vẫn luôn ngọt ngào vẫn luôn dạt dào đổ xuống trên con đổ xuống trên con đã hai mươi lăm năm qua.

Solo: Hai mươi lăm năm qua Chúa ơi! Đời con những vui buồn đời con những thăm trầm. Bao nhọc nhằn gian truân vương lối bao dặm trường chông gai Chúa ơi! Lòng con vẫn lòng con vẫn trung thành bước đi theo Ngài truyền rao chân lý.


2/ Tình yêu Chúa (này tình yêu Chúa) đã thúc bách con (đã thúc bách con) đã thúc bách con (đã thúc bách con). Làm nhân chứng rắc gieo Tin Mừng. Làm chứng nhân cho tình yêu Chúa. Làm ánh sáng (ngọn nến sáng soi) chiếu soi trần gian (chiếu soi trần gian). Tình yêu Chúa (này tình yêu Chúa) hằng dõi theo con (dõi mỗi bước con) hồng phúc cho con (phúc đức mãi luôn). Từng giây phút, phút giây êm đềm. Ngài dẫn con theo đường yêu mến. Trọn đời con (trọn đời con) sống cho tình yêu.

Hai mươi lăm năm qua Ngài vẫn yêu thương Ngài vẫn nâng niu Ngài vẫn ban cho muôn vàn ân phúc. Hai mươi lăm năm qua Ngài vẫn kiên trung Ngài vẫn bao dung Ngài vẫn bên con đi trong cuộc đời. Đời con đây thoáng mong manh. Tuổi đời sao sớm qua nhanh. Tình yêu Chúa vẫn luôn ngọt ngào vẫn luôn dạt dào đổ xuống trên con đổ xuống trên con đã hai mươi lăm năm qua.

Solo: Hai mươi lăm năm qua Chúa ơi! Còn đây những ân tình còn đây những ước nguyện. Xin trọn đời kiên trung theo Chúa xin trọn đời trinh trong hiến dâng. Một tình yêu một tình yêu ban đầu vẫn luôn đẹp mầu dù qua năm tháng.

Kết: (Hai mươi lăm năm hai mươi lăm năm qua) Hai mươi lăm năm qua là hồng ân Chúa ban. (Chúa khứng ban, Chúa khứng ban, Chúa ban).