REO VUI MỪNG


ĐK. Chúng con đến đây reo vui mừng Chúa, và hân hoan dâng Ngài lời cảm tạ. Chúng con đến đây reo vui mừng Chúa, cùng hoà vang theo tiếng đàn ca.

1. Xin tung hô Chúa là Chúa cả muôn loài. Xin tung hô Ngài là Chúa khắp địa cầu.

2. Xin dâng Cha những ngày tháng trong cuộc đời. Xin dâng Cha bao nhiêu đắng cay u sầu.