GIỜ NÀY ĐỨC KITÔ LÀ AI?
P.KimGiờ này đối với tôi Đức Ki-tô là ai rồi, giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi. Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua để lại thoáng chút dư âm và rồi lòng quên hay nhớ?

Giờ này đối với tôi Đức Ki-tô là ai rồi, giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi. Một lần đến giữa đêm khuya,rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh rồi tan dần với thời gian.

Giờ này hồn tôi vật vờ chơi vơi trên một con sông, biển động trùng khơi mịt mù. Ngài là ai - là ai - là ai lúc tôi vui lúc tôi buồn, lúc tôi ghen lúc tôi hờn lúc tôi yêu. Ngài là ai - là ai - là ai khi thành công lúc thất vọng, khi lầm than lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời.

Giờ này đối với tôi Đức Ki-tô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngày về. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên...