LỖI HẸN
Lê Đức HùngMón quà con hứa dâng Người,con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng Người, là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình để sống hi sinh trong âm thầm khiêm tốn ,để tha thiết làm hòa với anh em.

Chúa hỡi ôi lạy Chúa hỡi, đã bao ngày trôi qua, Chúa hỡi ôi lạy Chúa hỡi,lần lựa ngại ngần rồi quên, con quên lời hẹn con quên tình Người,vẫn đợi chờ trông mong. Chúa hỡi ôi lạy Chúa hỡi,tháng năm đời vần xoay lời hứa ấy,tình yêu ấy giờ như đã mai một tàn phai lòng thống hối quỳ đây hướng lên Người.

Món quà con hứa dâng Người, nhưng con đã không vượt được chính mình lỗi hẹn rồi,lỗi hẹn rồi Giêsu hỡi thôi đành xin dâng Người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con.

Món quà con hứa dâng Người,con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng Người, là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình để sống khoan dung và bác ái từ những việc làm nhỏ bé đơn sơ