LINH MỤC SỨ GIẢ TIN MỪNG
Đinh Công Huỳnh


ĐK: Con đây là linh mục được Chúa sai đi, tuy con bất xứng trước thiên ân cao vời, Chúa biết con chỉ là khí cụ của Chúa truyền rao giữa đời.

1. Từ thuở xa xưa, thái dương kia chưa thành kiệt tác. Ngài gọi tên con giữa muôn người phàm trần, cho con say tình yêu Chúa và nay con xin đến vâng theo thánh ý Ngài đã sai con.

2. Và từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng hạnh tước. Một đời con xin đến với ai nghèo khổ. Trông non chi thể của Chúa, cùng hòa ca chung tiếng tôn vinh chúc khen Ngài đầy quyền linh.

3.Ngài đã sai con đến muôn phương để làm nhân chứng.Trọn niềm chung trinh mãi vững tin vào Ngài. Quyên đi để được tìm thấy làm ngọn đuốc chiếu sáng nhân tâm, ướp muối mặn vào trần gian.

4. Đời đời về sau, khắp nơi khen con thật có phúc vì Ngài thương con với thân phận mọn hèn. Tâm tư con thật sung sướng nguyện dâng Chúa đây xác thân con với tuổi hồng đầy mộng mơ.