LOAN BÁO TIN MỪNG
Đinh Công Huỳnh


ĐK: Thánh lễ xong rồi con cảm tạ ơn Chúa nhiều. Chính Chúa ban tặng thêm nguồn sức sống tình yêu. Nguyện xin gieo rắc tình Chúa đến cho muôn người. Vào đời loan tin cứu rỗi đến cho mọi nơi.


1/ Xin ra đi quyết tâm phục vụ mang yêu thương của Ngài khắp chốn. Để trần gian sống trong an bình và dựng xây thế giới đẹp xinh.


2/ Xin cho con đức tin kiên cường, khi lao lung vẫn cậy trông Chúa. Nguyện trở nên chứng nhân Tin Mừng dù hiểm nguy con quyết tận trung.