DÂNG

Vinam1/ Đây rượu bánh tươi xinh đây tấm lòng hòa bình con tiến dâng thành kính. Nguyện dâng Cha tâm hồn trong trắng ngàn con tim chung một nhịp sống sớt chia bao tình thương.

ĐK: Xin dâng Cha cuộc đời với bao ngày sáng tươi luôn đầy ắp ơn trời. Ca khen tình Cha trong muôn tiếng ca ban cho đoàn con hồng ân thiết tha.

2/ Dâng về Chúa trên cao cay đắng và ngọt ngào luôn hướng về trời cao. Miệt mài bao dãi dầu năm tháng niềm tin yêu muôn đời tươi sáng xin dâng Cha toàn năng.