DÂNG ĐỜI
Vinam1/ Dâng Cha đời bé thơ tháng ngày tươi đẹp mộng mơ. Cha dắt mẹ ru sớm tối hướng về Chúa. Đây lễ đời con tâm hồn bé nhỏ đơn sơ. Xin Chúa dìu đưa xin dâng Chúa tình thơ.

ĐK: Nguyện Cha hiền luôn khoan dung đoái nhận đây lễ con dâng. Nguyện Cha hiền luôn khoan dung đoái nhận đây lễ con dâng. Chúc khen Danh Chúa muôn trùng tình Chúa (í a) vút cao. Ban phúc ân cho đoàn con tình Chúa (í a) dạt dào.

2/ Dâng lên Ngài lễ này với trầm hương ngọt ngào bay. Đây bánh rượu thơm với trái tim nồng cháy. Mơ ước nồng say hay ngàn nỗi buồn chua cay. Dâng Chúa giờ đây yêu thương vút từng mây.

3/ Bao hy vọng sáng ngời những ngày an bình vui tươi. Gian khó ngược xuôi Chúa đoái thương nhìn tới. Con ước gì đâu đáp đền mối tình yêu dấu. Dâng Chúa niềm vui như hy lễ đẹp tươi.