CỦA LỄ ÂN TÌNH
Vinam1/ Đời con xin dâng Cha với của lễ này. Ngàn tâm tư con đây Chúa thương nhận lấy. Lời con như khói hương nhẹ bay thắm ân tình vơi đầy. Hòa chung bánh rượu này nguyện dâng Chúa đây.

ĐK: Chúa là hạnh phúc muôn đời dẫn dắt con về quê trời. Dâng Ngài lễ vật thắm tươi tin yêu lòng con tràn vui.

2/ Tình Cha yêu thương con quên cả tội đời. Tình con xin dâng lên với bao lầm lỗi. Nhờ máu Chúa hiến dâng chiều xưa, Chúa nhân từ vô bờ. Nguyện dâng lễ đầu mùa đượm tình nắng mưa.