CỦA LỄ TÔN VINH
Vinam1/ Hiệp lòng dâng Chúa tình yêu bánh thơm chung ly rượu nồng. Ngàn niềm vui chan chứa hồng ân dâng lên trọn vẹn cuộc sống. Tháng năm qua tình Chúa êm như xuân hồng. Thịt Máu Chúa con chờ mong mỗi ngày.


ĐK: Xin dâng Cha rượu bánh thắm bao ân tình. Xin Cha thương đoái nhận lòng con dâng kính. Xin dâng Ngài này là của lễ tươi xinh. Muôn tâm hồn dạt dào lời hát tôn vinh.

2/ Đời buồn vui năm tháng ngược xuôi Chúa ơi xin dâng trọn đời. Một niềm tin yêu Chúa mà thôi, Chúa là nguồn ơn cứu rỗi. Kính dâng lên nguyện Chúa xóa bao lỗi tội. Nguyện Chúa ban ơn trường sinh cõi trời.