CHUNG LỜI TIẾN DÂNG

Vinam1/ Xin dâng lên Cha rượu nho bánh miến. Nắng mưa dãi dầu tháng ngày kết thành hoa màu đồng xanh. Lễ vật đơn hèn giao hòa tình Cha hiến dâng. Dẫu bao thăng trầm lòng mến chẳng phôi pha.

ĐK: Xin dâng lên Cha muôn ngàn lời ca tôn vinh Danh Thánh Người vượt trên đất trời. Đây lễ hiến dâng trong đời dâng Cha với niềm vui.

2/ Xin dâng lên Cha tình yêu hiệp nhất. Trái tim muôn người kết hòa trong đời với ngàn buồn vui. Đây lòng chân thành dâng trọn về Cha chí nhân. Thắp lên hương trầm tỏa ngát trời yêu thương.