CON BIẾT DÂNG GÌ
Vinam1/ Con biết dâng lên gì này thân con mỏng manh bé tí xem ra cũng chẳng là chi. Đây lễ con dâng Ngài lung linh như giọt nắng ban mai rực sáng không tàn phai.

ĐK: Hòa lời nguyện cầu triền miên con xin tiến dâng lên đây thân xác linh hồn. Dạt dào tựa ngàn trầm hương, đây bánh trắng nho thơm con dâng tiến Cha hiền. Chúa ơi xin nhận cho của lễ con dâng tiến ngài.

2/ Đây bánh thơm nho lành đoàn con dâng về Cha chí thánh yêu thương sáng ngập quang vinh. Xin Chúa trên thiên đình giơ tay vui nhận lễ hy sinh thành kính hiệp dâng.