XIN CHO CON NIỀM TIN
Hải Nguyễn1/ Đường trần gian đam mê vây phủ kín, làm tim con lung lay phai niềm tin. Ngàn nguy khó bức bách hồn trí con, khiến khô lạnh cõi lòng lạt màu tim son.

ĐK: Xin cho tim của con luôn trung tín, xin cho con niềm tin không chuyển rung, dù đường đời phong ba nhiều bão bùng. Lòng con trọn tin Thiên Chúa vua cửu trùng.

2/ Đường về quê thân yêu xa vời quá, vượt gian lao đôi chân con mỏi rã. Nguyện xin Chúa ghé mắt nhìn đến con, giúp con hằng vững vàng, lòng bình tâm an.


3/ Đường con đi hồn con muôn cẩm bẩy, chực chờ con buông lơi thoáng một giây, phủ chụp xuống cướp lấy hồn xác con, khiến con lạc mất đường về quê yêu thương.