LINH HỒN TÔI CA LÊN
Trầm Hương FMSR

ĐK. (Linh hồn tôi ca lên) Ca lên hỡi khắp muôn dân vì Người dủ thương đến, ca lên hỡi khắp muôn dân. (Thật từ nay muôn đời sẽ khen tôi) Khen tôi diễm phúc. Chúa chúc phúc cho tôi hôm nay, Chúa dẫn bước tôi đi hôm mai. (Trọn đời tay Người đỡ) Trọn đời tay Người đỡ nâng.

1. Người phận nhỏ được cất nhắc, cất nhắc lên cao. Phường kiêu căng đâu đứng vững muôn đời. Người quyền thế bị xô như lớp sóng xa đưa. Kẻ khiêm nhu tay Chúa luôn hộ phù.

2. Kẻ nghèo khó Chúa ban của đầy dư. Người giàu sang nay về tay trắng. Lời đã hứa với tổ phụ ngàn xưa: hằng chở che Dân Người luôn mãi.