ĐƯỜNG CON ĐI
Lm. Ân Đức1. Đường con đi có hoa thơm cảnh đẹp, có cả nhiều chông gai nhức nhối ê chề. Đường con đi lúc mưa nắng buồn vui, có lúc nhiệt tình và lắm lúc cô đơn. Nhìn lên thánh giá Chúa tràn ngập niềm tin yêu phó thác không ngừng. Cùng Ngài con hiến tế, hiệp thông trong chén đắng, dấu chứng tình yêu.

ĐK. Con cứ đi và con vẫn đi, dù nhiều gian khó gai góc trên đường. Con cứ đi và con vẫn đi, con đi theo Ngài trên đường thập giá. Con vẫn tin và con vẫn yêu, Ngài là lẽ sống hạnh phúc vô ngần. Con vẫn tin và con vẫn yêu, Thánh Giá khơi nguồn cứu độ chứa chan.

2. Đường con đi lắm truân chuyên buồn phiền, gia khổ trần gian sao sánh phúc Thiên Đàng. Mặc bao đau thương con vẫn cậy trông, có Chúa luôn đồng hành nâng đỡ con luôn. Nhìn lên thánh giá Chúa bài học là yêu thương tha thứ vô cùng. Này con xin gắn bó cuộc đời con với Chúa, tất cả vì yêu.