HAI CHIỀU CỦA TÌNH YÊU
Lm. Ân Đức



ĐK. Huyền nhiệm thay! Cao quý thay! Hồng ân được làm người, được làm con Thiên Chúa, được sống và được yêu. Một tình yêu thanh khiết nối kết hai chiều, như mầu nhiệm Thập giá Chúa Kitô.

1. Chiều cao luôn vươn lên cao để được sống thân tình, với một Thiên Chúa Tình Yêu. Chiều ngang hướng tới tha nhân để yêu mến mọi người, cũng là con một Cha. Vì yêu là hy sinh, là tự hiến cho người mình yêu.

2. Tình yêu như hoa thơm hương làm cuộc sống tươi màu, góp phần tô điểm mùa xuân. Tình yêu câu ca du dương, làm lữ khách dương trần, ấm lòng trên nẻo hành hương. Tình yêu là ân ban của Thiên Chúa muôn đời viên mãn.