KINH TÌNH YÊU

Lm. Ân Đức



1. Con yêu Chúa Chúa ơi! Đây niềm khát vọng duy nhất của con: là được luôn yêu Chúa hết hơi thở cuối cùng. Con yêu Chúa Chúa ơi! Là Đấng vô cùng khả ái. Và con thích được chết đang lúc con yêu Chúa hơn là sống một giây mà con không yêu Ngài. Con yêu Chúa Chúa ơi! Và con khát vọng hạnh phúc trời cao. Cũng chỉ là để con được trọn vẹn yêu Chúa hạnh phúc của đời con.

ĐK. Con yêu Chúa Chúa ơi! Lời nào con van nài, ngày và đêm khắc khoải, trọn cuộc đời con xin được yêu Chúa. Con yêu Chúa Chúa ơi! Dù cả khi đau khổ, dù một mai tắt thở, thì tình con vẫn yêu Ngài thiết tha. Amen.

2. Con yêu Chúa Chúa ơi! Con sợ hỏa ngục muôn kiếp trầm luân là vì không yêu Chúa ôi đau khổ vô ngần. Dù miệng con Chúa ơi! Chẳng thốt lên được mọi lúc. Lạy Thiên Chúa Hằng Sống con thiết tha yêu Chúa ít là mỗi nhịp tim tình con dâng cho Ngài. Con yêu Chúa Chúa ơi! Và con ước nguyện từng phút từng giây. Vẫn ngọt lời tha thiết: này tình con yêu mến lạy Chúa của con.