LỜI TÔI CA
Lm. Ân Đức & R. TagoreKhi Người ban lệnh cất lời ca. Tim tôi ngập tràn vui sướng. Ngước nhìn mặt Người, mắt tôi ứa lệ. Những gì trong tôi lỗi điệu đục khàn. Đã biến thành hòa khúc dịu êm.

Như chim vui nao nức bay qua biển cả. Lòng tôi đê mê dang cánh bay xa. Tôi biết lời tôi ca làm Người vui thích. Và tôi biết chỉ khi khoác áo ca công. Tôi mới đến trước mặt Người

Lời tôi ca vươn cánh rộng dài bay đến vuốt nhẹ chân Người. Bàn chân trước kia nào ai dám ước mơ chạm tới. Say nhừ vì nguồn vui ca hát, tôi bẵng quên thân mình. Tôi gọ Người là Bạn: Thượng Đế của lòng tôi.