CHẲNG BIẾT LẤY GÌ
Tác giả: Lm Thành Tâm

ÐK: Chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài, vì này bao ơn phúc Ngài ban cho. Xin nâng chén cứu độ tán dương Ngài. Danh Ngài cao sang trên trần thế, mãi mãi muôn đời đến muôn đời. Tình Ngài thương lai láng tựa biển khơi, như hương kinh ban chiều ngát bay cao, chân tình con đây kính dâng Ngài.

1. Ðây đời con buồn vui luôn nhớ ơn. Vì thương giờ đây Ngài ban cho chúng con, người con Ngài yêu bánh nuôi hồn.

2. Ðây lời kinh lời ca như bánh thơm, và đây rượu nho hồng thơm như máu tim, lòng con nguyện dâng Chúa thiên đình.

3. Ðây mùa xuân đời con đang nở hoa, và đây mùa thu ngày mai sẽ chóng qua, giờ đây lòng con kính dâng Ngài.