NỖI BUỒN HOÀNG TỬ
Lm. Ân Đức & R. TagoreMặc áo hoàng tử, cổ đeo ngọc quý. Con sẽ hết hứng thú, lúc con vui đùa. Áo làm vướng chân con, lúc con vui đùa. Ơi mẹ, ơi mẹ mẹ ơi! Ơi mẹ, ơi mẹ mẹ ơi!

Rồi sợ áo nhàu bẩn, sợ áo sẽ rách. Con chẳng dám nhúc nhích, hát ca nô đùa. Con chẳng dám vui chơi, hát ca nô đùa. Ơi mẹ, ơi mẹ mẹ ơi! Ơi mẹ, ơi mẹ mẹ ơi! Mẹ ơi!

Nếu tách con ra khỏi cuộc trần gian? Nếu tách con ra khỏi cuộc vui này? Áo đẹp con mang sẽ chẳng ích chi. Áo đẹp mẹ cho sẽ chẳng ích chi.