TÔI MỪNG RỠ
Lm. Ân ĐứcĐK. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa. Vâng, nhờ Người tôi hớn hở biết bao. Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ. Áo choàng, áo choàng công chính lại khoác trên mình tựa nàng dâu lộng lẫy điễm trang.

1. Chúa xót thương tôi thân phận nữ tỳ này. Khiến từ nay muôn đời khen rằng tôi diễm phúc.

2. Bởi vì Đấng Toàn Năng đã làm bao lạ lùng. Ân huệ Chúa muôn trùng trên đời tôi chan chứa.

3. Ân tình Chúa không vơi trên kẻ kính sợ Người. Chúa hạ kẻ uy quyền nâng phận người khiêm tốn.

4. Ai nghèo đói đầy dư ai giàu có về không. Ân tình Chúa vững bền như lời Người đã hứa.