CÔNG CHA NGHĨA MẸ 4
Anh TuấnĐK. Công cha nghĩa mẹ ôi bao la công đức sinh thành. Làm người ai ơi hãy nhớ, sống sao cho đẹp lòng mẹ cha. Sống sao cho đẹp lòng mẹ cha

1. Dầm mưa dãi nắng, nuôi con từng bước ngược xuôi. Giữa đời nổi trôi chỉ mong con mau lớn nên người. Nước mắt mẹ rơi khi đói, tóc cha bạc thêm khi con giá lạnh. Tấm lòng mẹ cha như là biển rộng trời cao

2. Dần theo năm tháng, đôi vai nặng gánh thời gian. Tấm lòng mẹ cha dành cho con đâu nhớ đêm ngày. Nắng sớm chiều mưa đêm sương gió, dẫu bao khổ đau nơi sâu cõi lòng. Suốt đời vì con, lưng còng gánh trọn đời con